Yök Denkliği Nedir? Denklik Belgesi Nasıl Alınır

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye’deki üniversite düzeyindeki eğitim standartlarını belirleyen ve denetleyen resmi bir kurumdur. Yurtdışında alınan üniversite diplomalarının Türkiye'deki eğitim sistemine uygunluğunu değerlendiren YÖK denkliği, bu diplomaların Türkiye’de geçerli olup olmadığını belirler. Bu süreç, özellikle yurtdışında eğitim görmüş bireylerin Türkiye’de çalışma, daha ileri eğitim alma veya akademik kariyer yapma planları için kritik öneme sahiptir. Bu makalede, YÖK denkliği ve denklik belgesi alma süreci hakkında bilgiler sunulacaktır.

YÖK Denkliği Nedir?

YÖK denkliği, yurtdışında alınan bir üniversite diplomasının Türkiye’deki eşdeğer üniversite diplomasıyla aynı haklara sahip olup olmadığını gösteren resmi bir tanımadır. Bu tanıma sayesinde, yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan kişiler, diplomasının Türkiye’deki bir üniversite diplomasıyla eşdeğer olduğunu resmi olarak kanıtlayabilir. YÖK denkliği, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki diplomalar için geçerlidir.

Denklik Belgesi Nasıl Alınır?

 1. Belgelerin Hazırlanması: Denklik başvurusu için gerekli olan belgeler genellikle şunlardır:
  • Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve Türkçe çevirisi,
  • Transkriptin aslı ve Türkçe çevirisi,
  • Varsa eğitim diliyle ilgili belge,
  • Pasaport fotokopisi,
  • Başvuru formu. Bu belgeler, başvuru sürecine ve eğitim alınan ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
 1. E-Devlet Üzerinden Başvuru: YÖK, denklik başvurularını elektronik ortamda, e-Devlet sistemi üzerinden kabul etmektedir. Başvurular, YÖK'ün e-Devlet portalındaki ilgili bölümden yapılabilir.
 2. Belgelerin Teslim Edilmesi: Elektronik başvuru sonrasında, belgelerin asılları veya onaylı suretleri YÖK’e ya da belirlenen merkezlere teslim edilmelidir.
 3. Değerlendirme Süreci: Başvuru ve belgelerin incelenmesi sonrasında, eğitim alınan üniversitenin akreditasyon durumu, eğitim programının içeriği ve süresi gibi faktörler değerlendirilir.
 4. Denklik Belgesinin Alınması: Değerlendirme sonucunda, eğer yurtdışı diploması Türkiye'deki eşdeğer programlarla uyumlu bulunursa, denklik belgesi verilir. Bu belge, diplomanın Türkiye'deki eşdeğerliğini resmi olarak kanıtlar.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Dil Çevirileri: Diplomanın ve transkriptin Türkçe’ye profesyonel bir çevirmen tarafından çevrilmesi ve çevirilerin noter onaylı olması gerekmektedir.
 • Güncel Bilgiler: Başvuru süreci ve gerekli belgeler, YÖK tarafından zaman zaman güncellenebilir. Bu nedenle, başvuru yapmadan önce YÖK'ün resmi web sitesinden güncel bilgileri kontrol etmek önemlidir.
 • Eğitim Süresi ve İçeriği: Yurtdışındaki eğitim programının süresi ve içeriği, Türkiye’deki benzer bir programla karşılaştırılarak değerlendirilir. Bu nedenle, detaylı transkriptler ve ders içerikleri önem taşır.

YÖK denkliği, yurtdışında eğitim görmüş bireyler için Türkiye’de mesleki ve akademik fırsatlara erişimde kritik bir adımdır. Başvuru süreci, belgelerin doğru ve eksiksiz hazırlanmasıyla başarılı bir şekilde tamamlanabilir.